Αυτοκόλλητες  ρίγες  βινιλίου  με τη μέθοδο της ψηφιακής κοπής σε υλικό 7ετούς εγγύησης.