Πίνακας Κόκκινο Τριαντάφυλλο σε Σκοτεινά Χρώματα. Κατάλληλο για αντίθεση σε ανοιχτόχρωμους τοίχους